Vay nhanh chỉ có cmnd là vay được tiền tại Robocash

Vay nhanh chỉ có cmnd ư.Tại sao không